Çocuk ve Ergen Testleri

WISC-IV ÇOCUK ZEKA TESTİ
 

WISC 4 zekâ testi, 6 yaş ile 16 yaş arası çocuklarda bilişsel yeteneklerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. WISC 4; farklı kategorilerdeki 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşan, çocuk ve gençlerde zekâ ve sosyal becerileri ölçmeyi hedefleyen bir testtir. 10 temel alt test, uygulama sırasında tüm çocuklar tarafından çözülür. Ancak gerekli görüldüğünde, çocuğun özelliklerine ve yönelimine bağlı olarak, 5 yedek testten birkaçı da uygulanabilir.

Testin alt değerlendirme başlıkları;

·         Sözel bilgi,

·         Sözel ifade,

·         Algısal akıl yürütme ve organizasyon,

·         Sosyal bilgi,

·         Kısa süreli işitsel bellek,

·         Dikkat,

·         Konsantrasyon,

·         Zihinsel işlemleme hızı,

·         Görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri şeklindedir.

STANDFORD BINET ZEKA TESTİ
 Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Uygulamanın süresi uygulanan çocuğun cevaplarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle zeka testleri içerisinde bilinen en eski testtir ve test 4 defa revize edilerek günümüze uyarlanmıştır.  Bilinen diğer zeka testlerinden farklı olarak çok erken yaşlardaki çocuklara uygulama imkanı veren tek testtir.

DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ
0-6 yaş arasındaki çocuklarda gelişim sürecini takip etmek için geliştirilmiş bir testtir. Çocuğun yaşına uygun olan birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir. Bu ölçekle çocuğun yaşı düzeyine göre gelişiminin hangi alanlarda yaşının düzeyinde, hangi alanlarda yaşı düzeyinin üzerinde, hangi alanlarda desteklenilmeye ihtiyacı olduğu tespit edilmektedir. Denver-2  testinde anne-baba ve çocukla uygulama yapılabilmektedir. Anne veya babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden ebeveyne yöneltilmesi gereken sorular ebeveyne yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin sonucunda kişisel- sosyal, ince motor, kaba mor becerileri ve dil becerileri alanlarında çocuğun yaş grubundaki akranlarıyla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğu belirlenir. Testin çocuğun gelişimini göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği vardır.

BURDON DİKKAT TESTİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Metropolitan okul olgunluğu testi; okul çağına gelen çocukların ilköğretime başlamaya hazır olup olmadığını değerlendiren bir ölçektir. Çocuğun ilkokul sürecine başlamaya hazır olup olmadığına karar vermek adına yardımcı olan bir ölçektir. Çocuğun okula başlama süreci her aile için oldukça önemli bir karardır. Çocuğun yeterli olgunluğa sahip olmadan okula başlaması okul hayatını etkileyecek önemli bir durumdur. Bu konuda çocuğun gerek duygusal farkındalığı ve yeterliliği gerekse bilişsel becerileri birlikte değerlendirilmelidir. Metropolitan testi bilişsel becerilerinin ilkokul düzeyine uygunluğu hakkında bize bilgi veren bir ölçektir.
 

Metropolitan okul olgunluğu testi:
 

  • Sözcük dağarcığı,
  • Kelime bilgisi,
  • Nesne bilgisi
  • İşitsel dikkat,
  • Yönerge takip,
  • Neden-sonuç ilişkisi kurma,
  • Görsel dikkat,
  • Sayı bilgisi,
  • İnce ve kaba motor becerileri,
  • El-göz koordinasyonu değerlendirilir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Bebek ve çocukların gelişimini değerlendirmek için anneden alınan bilgilerle değerlendirilen bir ölçektir. Bu uygulamada anne çocuğun gelişimi açısından daha iyi gözlem yapabilme ve çocuğuna destek olabilme olanağına sahip olur. 4 beceri alanı ve genel gelişim değerlendirilir;

• Dil-bilişsel

• İnce motor

• Kaba motor

• Sosyal beceri-özbakım becerileri

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

FROSTİG GELİŞİMSEL -GÖRSEL ALGI TESTİ

4-8 yaş aralığı. çocuklara uygulanan Frostig testi, çocuğun görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçer. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerin temelindeki görsel algılama sorunlarını keşfetmeyi  sağlar.

-El-Göz Koordinasyonu

-Şekil-Zemin Ayırımı

-Şekil Sabitliği (değişmezliği)

-Mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon)

-Mekan İlişkilerinin Algısı (uzay ilişkileri) gibi alt alanları inceler.

Bu test ile özellikle özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamak mümkündür. Test, çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılmaktadır.

CATELL 2A ZEKA TESTİ

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

CATEL 3A

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

PORTEUS LABİRENT TESTİ

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

GOOD ENOUGH

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılır. İfade edici dil becerisini ölçer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir