ÇOCUK & ERGEN 

 • Kardeş Kıskançlığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Okul Korkusu
 • Ayrılık Kaygısı
 • Uyum ve Davranış Bozuklukları
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Tırnak Yeme
 • Alt Islatma
 • Parmak Emme
 • Tik Bozuklukları
 • Karşı olma, Karşıt gelme
 • Öfke Nöbetleri
 • Alt Islatma/Alt Kirletme
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobiler
 • Özgüven Problemleri
 • OKB (Takıntılar)
 • Yeme Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Akran İlişkilerinde Sorunlar
 • Anksiyete Bozukluğu
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Okul, dikkat ve öğrenme problemleri,
 • Sınav kaygısı
 • Tuvalet problemleri
 • Erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkisi
 • Bağlanma sorunları,
 • Ergenlik dönemi yaşantıları,
 • Arkadaşlık sorunları,
 • Gelişim takibi
 • Sosyal Beceri Kazanımı,
 • Sınırlar ve Disiplin, Sorumluluk Bilinci Kazanma,
 • Zorbalıkla Başa Çıkma
 • Davranış Problemleri (kurallara uymama, sırasını beklememe, yalan söyleme
 • Aile Danışmanlığı
 • Çocuk ve Ergen BDT