Yetişkin Psikoterapisi

Bireysel Terapi

 • Duygu Durum Bozuklukları (depresyon vb.)
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları (panik bozukluk/panik atak, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, takıntılar, açık-kapalı alan korkusu, gelecek kaygısı, performans kaygısı vb.)
 • Bağlanma Sorunları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Yas ve Kayıp Süreci
 • EMDR
 • Travma
 • Benlik değeri ve özgüven problemleri
 • Duyguları ifade etme ve düzenlemeye dair zorluklar
 • Değersizlik ve yetersizlik hisleri
 • Kişilerarası ilişkiler (aile içi ilişkiler, akranlar, romantik ilişkiler)
 • Yaşamsal değişimler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, vb.)
 • İletişim sorunları
 • Karar verme sürecinde yaşanan güçlükler
 • İş hayatında stresle başa çıkma
 • Duyguları anlamada ve ifade etmede zorluk,
 • Yaşamsal değişimler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, iş değiştirme, taşınma)
 • Geçmiş olayları zihinde tekrar etme
 • Sınır koyma
 • Tırnak yeme, Tikler, Takıntılar
 • Uyku Problemleri